• 08:30

Alumni klub Pravosudne akademije: Referendum ne treba poistovećivati sa izborima

Jan 12, 2022

Alumni klub Pravosudne akademije, strukovno udruženje sudija, tužilaca i polaznika Pravosudne akademije (AKPA), ocenio je da građani Srbije svoju odluku na referendumu o promeni Ustava u oblasti pravosuđa 16. januara ne treba da zasnivaju na političkim razlozima i da referendum ne treba poistovetiti sa izborima.

Pitanje na koje građani treba da se izjasne se odnosi samo na pravosuđe i građani na njemu neće izraziti nikakav politički stav, ističe AKPA u saopštenju, uz ocenu da u javnosti postoje brojni pokušaji da se pitanje referenduma iskoristi u predizbornoj kampanji političkih snaga i takvi pokušaji mogu sudijama, tužiocima i pravosuđu u celini samo da nanesu štetu.

„Referendum predstavlja završetak dugogodišnjeg procesa kome je prethodio društveni dijalog u kome se raspravljalo o temeljima pravosuđa, o načinu izbora sudija i tužilaca i garancijama njihove nezavisnosti, odnosno samosalnosti“, smatraju u AKPA.

U saopštenju za javnost naode da predložene promene sadrže čitav niz dobrih rešenja kojima se “direktno poboljšava položaj sudija i tužilaca, posebno onih koji se nalaze na probnom mandatu, koji se prema predloženim promenama, ukida”, kao i da je “dobrodošlo” rešenje kojim se izmešta izbor sudija i predsednika sudova iz parlamenta.

“To je posebno značajno ako se ima u vidu da se u poslednje vreme povećao broj neobrazloženog odbijanja Narodne skupštine da izvrši određene izbore u pravosuđu”, kažu u AKPA.

Ukazuju da, sa druge strane, u Aktu o promeni Ustava o kome će se građani na referendumu izjašnjavati nisu sadržani uslovi za izbor sudija, a što je sugerisala Venecijanska komisija, niti je rešeno pitanje položaja Pravosudne akademije, te je izostavljeno pitanje finansijske samostalnosti sudstva.

“Izostavljanje ovih pitanja ne čini Akt o promeni Ustava neprihvatljivim, ali to znači da će u slučaju uspeha na referendumu neka od ključnih pitanja biti rešavana na zakonskom nivou”, smatraju u AKPA.

Zaključuju da je značajna činjenica da će se građani neposredno izjašnjavati na referendumu o pitanjima pravosuđa, jer to, kako ističu, predstavlja upražnjavanje demokratije “u punom smislu te reči”, kao i za unapređenje kulture vladavine prava.

“Zato građani ne treba da propuste priliku da izlaskom na referendum učestvuju u ovom procesu”, poručuju iz AKPA.

Izvor:www.rs.n1info.com