• 00:36

Izveštaj o pravosuđu: Građani najviše poverenja imaju u notare

Jan 28, 2022

Građani Srbije ocenjuju pravosudni sistem sa prosečnom ocenom tri, a najviše poverenja imaju u notare, pokazuje Izveštaj o praćenju stanja u pravosuđu za 2021. godinu.

Foto:Pixabay/ succo

Predsednica Komiteta pravnika za ljudska prava (YUCOM) Katarina Golubović izjavila je na predstavljanju izveštaja da su građani najvišu ocenu dali javnim beležnicima – jaku četvorku, a da su oblasti pristup sudovima, sudska efikasnost, etika u sudstvu i pristup krivičnoj pravdi dobili ocenu tri – istu kao i godinu dana ranije.

„Ono što je prošle godine bilo dobro jeste što je počela da funkcioniše besplatna pravna pomoć“, rekla je Golubović.

Više od 4.000 građana se tokom 2021. obratilo opštinama da im se odobri pravna pomoć. Kada su u pitanju parnični postupci, više od 86 odsto građana je dobilo besplatnu pravnu pomoć, dok je takvu pomoć dobilo čak 96 odsto građana kada je u pitanju krivica.

Golubović je, međutim, istakla da u opštinama u proseku 1,5 čovek pruža besplatnu pravnu pomoć, a da je neophodno da svaka opština ima minimum tri zaposlena koja će raditi na tim poslovima.

Građani Srbije su, ocenjujući rad sudova, tužilaštva, advokata, javnih beležnika, javnih izvršitelja i opština, najvišu ocenu dali javnim beležnicima.

“Od petice ih deli usklađenost radnog vremena sa potrebama građana i usklađenost složenosti njihovog posla sa tarifom”, rekla je Golubović.

Dodala je i da više od 60 odsto građana smatra da su advokatske usluge nepristupačne. Informisanje građana o radu sudova i tužilaštva je i dalje na jako niskom nivou i svodi se na reaktivno informisanje, po zahtevima za slobodan pristup informacijama.

Golubović je rekla da je Zakon o slobodnom pristupu informacijma u maloj meri unapredio informisanje građana o radu pravosudnih organa.

Kada je u pitanju sudska efikasnost, Golubović je rekla da je epidemija uticala na blagi porast povreda suđenja u razumnom roku, što znači da su suđenja često odlagana.

Pristup krivičnoj pravdi je malo bolje ocenjen jer su advokati procenili da se prava okrivljenih poštuju bolje u praksi, kao i da su unapređena prava žrtava tako što dobijaju potvrdu da su podneli krivičnu prijavu i obaveštenja o sudskom procesu.

Predsednik Upravnog odbora Centra za evropske politike (CEP) Srđan Majstorović izjavio je da je cilj ovog izveštaja da posluži kao nezavisni mehanizam praćenja napretka u pravosudnim reformama posmatrano iz ugla građana i stvarnih uslova za njihov pristup pravdi.

“Želeli smo da istražimo i razumemo razloge građana za njihovo nisko poverenje u pravosudni sistem kroz istraživanje pojedinačnih iskustava građana u susretu sa pravosuđem”, rekao je Majstorović.

On je kazao da je to izuzetno značajno i u kontekstu nedavno izglasanih izmena Ustava koje se odnose na “pokušaj jačanja nezavisnosti pravosuđa”, istakavši da će te izmene imati željeni efekat samo ako njihova primena doprinese jačanju poverenja građana u pravosuđe.

“Razvijanje kulture razumevanja uloge i značaja sudske vlasti za funkcionisanje demokratskog društva moguće je isključivo ukoliko se gradjani u praksi u direktnom kontaktu uvere u istinsku nezavisnost sudstva”, naglasio je Majstorović.

Izveštaj je pripremljen u okviru projekta “Otvorena vrata pravosuđa” uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) u Srbiji, kao rezultat saradnje 12 organizacija civilnog drustva i strukovnih udruženja. Izveštaj predstavlja rezultate drugog ciklusa praćenja stanja u pravosudju, godinu dana nakon objavljivanja polaznog Izveštaja o stanju u pravosuđu za 2020. godinu.

Šenli Pinčoti, direktorka Kancelarije za demokratski i ekonomski razvoj USAID-a u Srbiji, izjavila je da je u odnosu na polazni izveštaj napravljen pomak u određenim oblastima, ali da i dalje postoji značajan prostor za nastavak jačanja pravosudja i unapređenje odgovornosti i transparentnosti.

“Demokratija zahteva da pojedinci budu informisani o svojim pravima i obavezama, kao i da postoji transparentnost rada pravosudja i viši nivo kulutre integriteta i profesionalnosti u pravosudnoj zajednici, kao i dostupnost informacija od javnog značaja”, rekla je Pinčoti.

Zbog toga je eksterno praćenje procesa reforme pravosuđa veoma značajno, izjavila je Pinčoti i dodala da zato civilno društvo mora imati odgovarajuće alate kako bi moglo da sprovodi nezavisno praćenje i kako bi svoje institucije pozivalo na odgovornost.

Info:www.rs.n1info.com