• 08:43

Proverite kada kupujete ovih 6 namirnica, ne mogu da vam naplate skuplje: Poznate detaljne kazne

Feb 2, 2022

Uredbom čija je primena ograničena na 90 dana, predvidjeno je da cene osnovnih životnih namirnica u trgovini na veliko i malo ne prelaze nivo cena tih proizvoda na dan 15. novembra 2021. godine.

Foto: Shutterstock

Cene brašna, ulja, šećera, mesa, ili preciznije svinjskog buta i dugotrajnog mleka ostaju zamrznute još tri meseca saopštila je Vlada Srbijea, a u cilju dalje zaštite tržišta, odnosno sprečavanja deformacija u formiranju cena navedenih roba, koje su izuzetno važne za snabdevanje potrošača, a naročito siromašnijih socijalnih kategorija.

Predmet zamrzavanja cena su brašno tip 400 i tip 500 u pakovanjima do pet kilograma, šećer kristal u pakovanju od jednog kilograma, suncokretovo ulje u pakovanju od jednog litra, svinjski but i UHT mleko sa 2,8 procenata mlečne masti u pakovanju od jednog litra. Uredba obuhvata proizvođače i trgovce na malo i veliko, a cene su zamrznute na nivou od 15. novembra prošle godine.

Telegraf Biznis je pisao o tome da bi uredba o hlebu, koja je prva donesena, mogla da se primeni i za ostale sektore. Poznato je na primer, da je na početku pandemije vlada ograničila cene za čak 36 osnovnih namirnica.

Posle toga, mesecima je blago rasla cena ulja, mesa postepeno, dok je gorivo menjalo cenu i na nedeljnom nivou. Nova uredba inače stupila je upravo a snagu.
A evo kako ona precizno glasi:

Ovom uredbom se u cilju sprečavanja poremećaja na tržištu i otklanjanja štetnih posledica poremećaja na tržištu u pogledu snabdevanja robom, ograničavaju proizvođačke cene i cene u trgovini na veliko i malo osnovnih životnih namirnica, tako da ne prelaze nivo cena tih proizvoda na dan 15. novembar.

Ograničenje cena primenjuje se za sledeću robu:

1) šećer kristal u pakovanju od jednog kilograma;

2) brašno tip T-400 glatko, u pakovanju do pet kilograma, uključujući i pet kilograma;

3) brašno tip T-500 u pakovanju do pet kilograma, uključujući i pet kilograma;

4) jestivo suncokretovo ulje u pakovanju od jednog litra;

5) svinjsko meso – but;

6) UHT mleko sa 2,8 procenata mlečne masti u pakovanju od jednog litra.

Ograničenje cena se ne odnosi na snižene cene (rasprodaje, sezonska sniženja ili akcijske prodaje), ukoliko su bile na snazi 15. novembra 2021. godine, već se odnosi na redovne cene, odnosno cene pre sniženja.
Proizvođači ne smeju isporučivati proizvode u količinama manjim od prosečnih u poslednjih 12 meseci.

Kazne
Novčanom kaznom od 100.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako postupa suprotno odredbama čl. 1. i 2. ove uredbe.

Uz kaznu iz stava 1. ovog člana može se izreći i zaštitna mera zabrane pravnom licu da vrši određene delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 5.000 do 150.000 dinara i može se izreći zaštitna mera zabrane odgovornom licu da vrši određene poslove u trajanju od šest meseci do jedne godine.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 10.000 do 500.000 dinara i može se izreći zaštitna mera zabrane vršenja određenih delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine.

Izvor:www.biznis.telegraf.rs