• 17:07

Novi portal eKonsultacije omogućava gradjanima da pomognu izradu propisa u Srbiji

Feb 3, 2022

Direktor kancelarije za IT i eUpravu Mihailo Jovanović pozvao je danas gradjane Srbije da posete novoosnovani portal eКonsultacije, kako bi učestvovali u izradi zakona, uredaba i drugih propisa, kao i dokumenta javnih politika strategija, programa i akcionih planova, gde je do sada postavljeno oko 20 dokumenata različitih ministarstava.

Foto:www.arhiva.ite.gov.rs

“Portal eKonsultacije, koji se nalazi na internet adresi ekonsultacije.gov.rs, predstavlja digitalni alat koji spaja organe javne uprave koji donose i predlažu dokumenta javnih politika dakle strategije, planove, programe, zakone i podzakonska akta s jedne strane i organizacije civilnog društva, gradjane, privredu, nevladine organizacije, sve one koji su zainteresovani kako će izgledati ti dokumenti javnih politika”, kazao je Jovanović agenciji Beta.

Kako je objasnio, to znači da sva ministarstva imaju administratorske naloge na portalu eKonsultacije i kada kreću u pripremu nekog dokumenta, na primer strategije, inicijalna dokumenta postavljaju na ovaj portal, a s druge strane zainteresovana javnost može da prati sadržaj ovih dokumenata i svi mogu da daju komentare, sugestije, predloge.

“Svi gradjani mogu da vide sadržaj ovih dokumenata, a ukoliko žele i da aktivno učestvuju da daju svoje sugestije potrebno je da budu registrovani na portalu elektronske uprave”, rekao je Jovanović podsetivši da je odgovarajućim zaključkom Vlada propisala obavezu ministarstavima da kada krenu u donošenje planskih dokumenata moraju da ih oglase na portalu eKonsultacije.

Prema njegovim rečima, veoma je značajno da se i gradjani i privreda uključe u donošenje propisa i zakone koji se i donose zarad njih.

“U ovom trenutku nalog na portalu elektronske uprave ima oko 1,2 miliona gradjana. Dakle, svi oni mogu da daju svoje sugestije, ali i ostali gradjani mogu vrlo lako da otvore nalog na portalu elektronske uprave i zapravo mi nedeljno imamo otprilike 10.000 novih korisnika eUprave”, kazao je direktor Kancelarije za IT i eUpravu.

Pomoćnik direktora Republičkog sekretarijata za javne politike (RSJP) Ninoslav Kekić kazao je da su državni organi u obavezi da objavljuju dokumente na kojima rade, da objavljuju u svakoj njihovoj fazi, da prikupljaju komentare, da podnose izveštaje šta su od komentara usvojili, a šta nisu i obrazlože svoje odluku.

Kao prednosti portala naveo je što za učešće u javnim raspravama više ne mora da se putuje iz Niša, Vranja, Subotice.

“Novi portal smanjuje troškove, u vreme pandemije i rizike. Važno je da oni koji se upuste u komentare, što jasnije obrazlože svoje predloge, jer su tako veće šanse da neka sugestija postane deo propisa”, rekao je on.

Kekić je naveo da zadovoljan portalom, “iako će se on u narednih godinu dana prilično popravljati kako bi bio što intuitivniji, kako bi bio što više korisnički orijentisan, prvenstveno za gradjane”.

Prvi efekti portala i kvalitet konsultacija, kako je precizirao, meriće se polovinom godine.

“Nakon šest meseci moći ćemo da usmeravamo i kvalitet konsultacija, ako ustanovimo da on nije dovoljno kvalitetan. Jer nije nama cilj samo da gradjanin pogleda šta se to priprema i da utiče na to šta se priprema, nego je poenta i to na koji način on može da utiče i da stvarno ostvari taj svoj uticaj u smislu izmene onoga što je možda pogrešno zamišljeno”, kazao je Kekić.

Zaključio je i da portal neće uspeti ukoliko ne postoji gradjanski aktivizam i ukoliko ne postoji kritika koja će pokazati na koji način treba unaprediti čitav proces, odnosno sam portal.

Učešće gradjana u kreiranju propisa javnih politika samo je deo reforme javne uprave, koja se u Srbiji sprovodi uz kontinuiranu podršku Evropske unije.

Izvor:www.beta.rs