• 14:50

Šabić: Tužilaštvo, u slučajevima prijavljivanja Vučića i Vulina, grubo krši prava javnosti

Feb 7, 2022

Nekadašnji poverenik za informacije od javnog značaja, Rodoljub Šabić je danas ocenio da tužilaštvo uskraćivanjem informacija o postupanju u slučajevima u kojima je odbacilo krivične prijave protiv predsednika Srbije Aleksandra Vučića i ministra Aleksandra Vulina grubo krši prava javnosti.

Foto:Milan Obradović

On je u saopštenju naveo da tužilaštvo učestalo i “očigledno pogrešnim tumačenjem Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja” a s tim u vezi i Krivičnog zakonika” pretvara, kako je ukazao, ta dva instrumenta zaštite javnog interesa u puka sredstva za “politikantske igrokaze”.

Prema njegovim rečima, te igrokaze vlast organizuje u dnevnopolitičke svrhe. Rekao je da je “pravo i dužnost tužioca da samostalno oceni osnovanost svake krivične prijave i shodno tome da je, ako nadje da je neosnovana, odbaci”.

“Ali nesporna je i njegova obaveza da javnosti da mnogo više informacija ne go što su fraze ‘predmet je arhiviran’ a sve preko toga “to nije informacija od javnog značaja’ ili ‘ne postoji interes javnosti da zna'”, rekao je Šabić.

Naglasio je da “javnost u ovom, kao i u svakom drugom slučaju, ima pravo da zna kako je došlo do odluke, na osnovu kojih relevantnih činjenica, da li je, odnosno koje radnje je preduzimalo da bi te činjenice utvrdilo”.

“Tvrdnje tužilaštva da to ‘ne predstavlja informaciju od javnog značaja’ ili da ‘ne postoji interes javnosti’ su apsurdne i u direktnoj suprotnosti sa izričitim odredbama Zakona o slobodnom pristupu informacijama”, rekao je on.

Rekao je da taj zakon predvidja da je informacija od javnog značaja “svaka informacija kojom raspolaže organ javne vlasti, nastala u radu ili u vezi sa radom organa javne vlasti, sadržana u odredjenom dokumentu” a odnosi se, kako je ukazao na sve ono o čemu javnost ima opravdan interes da zna”.

Naveo je da taj zakon ima i član koji sadrži pretpostavku da javni interes uvek postoji a da je organ vlasti, ako misli da u konkretnom slučaju nije tako dužan da to i dokaže.

“Budući da to očito njije u mogućnosti tužilaštvo uskraćivanjem informacija po svemu sudeći prikriva činjenicu da je krivične prijave odbacilo a da radi provere navoda iz prijava nije preduzimalo ništa”, rekao je Šabić.

Ukazao je i na mogućnost lažnog prijavljivanja.

“Ako je tužilaštvo lako i brzo našlo da je sasvim očigledno da ‘ne postoje obeležja bilo kog krivičnog dela’ onda se nameće zaključak da su lica koja su te krivične prijave podnela izvršila krivično delo lažnog prijavljivanja”, rekao je on.

Funkcioneri Srpske napredne stranke (SNS) i Pokreta socijalista su prošle godine podneli krivičnu prijavu protiv Vučića i Vulina, zbog svega što je o njima objavljeno i rečeno u vezi sa klanom Veljka Belivuka.

Izvor:www.beta.rs