• 08:50

Policija ima nove “cake” kojima lovi bahate vozače: Pazite, mogu da vam izmere brzinu i u odlasku

Feb 9, 2022

Policija tokom pojačane kontrole saobraćaja koristi stacionarne kamere, sisteme za prosečno merenje brzine, mobilne informacione sisteme, radare, presretače, aparate za proveru prisustva droge i alkohola

Foto: MUP Srbije

Nove kamere, softveri i uređaji koje poseduje saobraćajna policija sve više pomažu u registrovanju i kažnjavanju bahatih vozača. Unapređivanjem i osavremenjivanjem opreme za kontrolu saobraćaja, srpska policija radi na povećanju poštovanja propisa, ali i bezbednosti učesnika u saobraćaju.

Ministarstvo unutrašnjih poslova nastoji da ide u korak sa svetom, što potvrđuje posedovanje savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija za efikasnije i brže delovanje policijskih službenika.

Razlog velikog broja prekršaja mnogi vide u nepoštovanju propisa.

Policija tokom pojačane kontrole saobraćaja koristi stacionarne kamere, sisteme za prosečno merenje brzine, mobilne informacione sisteme, radare, presretače, aparate za proveru prisustva droge i alkohola.
Major policije Goran Popović kaže da saobraćajna policija poseduje aparate “Drag test 5.000” koji detektuju osam vrsta psihoaktivnih supstanci. Samo testiranje traje od pet do sedam minuta i veoma je jednostavan, uzima se uzorak pljuvačke od vozača, stavlja se u uređaj, i sačeka se pet minuta da se dobije rezultat.

Ukoliko se utvrdi da je korišćen neki narkotik, sledi zadržavanje na 12 sati, a nakon toga sudija za prekršaje donosi meru zabrane. Ukoliko vozač ima meru zabrane upravljanja vozilom sada ga može otkriti mobilni informacioni sistem.

– Prednost mobilnih informacionih sistema koji su ugrađeni u službena vozila je u tome što se automatski prepoznaju registarske table na osnovu čega se vrši ciljana kontrola – objašnjava Popović za RTS.

Dodaje da se proverava da li vozač ili vozilo ispunjava uslove za učešće u saobraćaju. U slučaju da vozač nije ispunjavao uslove za učešće u saobraćaju, odnosno da je imao zabranu upravljanja motornim vozilom – vozač se isključuje iz saobraćaja i sankcioniše zbog učinjenog prekršaja.

Oko 306.000 vozača je vozilo iznad dozvoljene brzine kretanja, a najviše su registrovani presretačima.

– To su uređaji kojima se dokumentuje prekoračenje brzine, nego se mogu dokumentovati i mnogi drugi prekršaji kao što su preticanje, prolazak kroz crveno svetlo. Ono što je značajno kod ovih vozila je to da mogu raditi stacionarno i u pokretu, što znači da mogu meriti brzinu onima i u dolasku i u odlasku – ističe major policije Goran Popović.

Iz Agencije za bezbednost saobraćaja ocenjuju da je opremljenost policije doprinela poštovanju propisa, ali i povećanju bezbednosti u saobraćaju.

Direktor Agencije za bezbednost saobraćaja Duško Pešić naglašava da se najbolji rezultati u bezbednosti saobraćaja postižu promenom stavova, a iz promene stavova proizilazi i promena ponašanja.

– To su trajni efekti i zato Agencija radi na kampanjama i edukacijama i koristi druge različite načine kako bi uticala na promenu stavova učesnika u saobraćaju – poručuje Pešić.

Izvor:www.telegraf.rs