• 00:37

Advokat

  • Home
  • Šta kad izvršitelj blokira račun zbog plaćenih i zastarelih dugova